Valgfag – vælg selv de fag du brænder for 

Vi har valgfag flere gange om ugen. I vores valgfagskatalog har vi en bred vifte af fag, som giver eleven mulighed for at fordybe sig i sine interesseområder. Eleven får en masse valgmuligheder og kan selv vælge de fag, som passer allerbedst, hvilket giver mulighed for faglig fordybelse, men også for at afprøve nye spændende fag.

Der udbydes i alt tre runder valgfag i løbet af skoleåret indenfor følgende kategorier:

  • De musisk/kreative (fx: håndværk og design, julemarked, metalværksted, kor mv.). Her undervises der i teknikker, fordybelse, kunstneriske udtryk og processer. Eleverne opøver samtidig færdigheder i procesforløb og færdiggørelse af produkt.
  • De grønne fag (fx: jagttegn, heste, krop & bevægelse). Her undervises der i teknikker, fordybelse, naturforståelse, miljø og lign. Eleverne opøver samtidig færdigheder i at opholde sig i naturen og i vigtigheden af motion og bevægelse.
  • Idræt og motion (fx: fodbold, idræt, ridning, cykling mv). Her undervises der i specifikke idrætsmæssige teknikker, leg, kropsforståelse- og udfoldelse mv. og lign. Eleverne opnår samtidig glæden og vigtigheden af motion og bevægelse i dagligdagen.
  • Boglige valgfag valgfag (fx: historie, naturfag, tysk mv). Målet er at styrke disse boglige fag som supplement til undervisningen i forbindelse med undervisningen på linjefagene.
  • Eksistens (fx: botræning, selvudvikling mv). Gennem debat, film mv. tages der udgangspunkt i for den unge vigtige forhold, som pubertet, identitet, selvindsigt, livsduelighed og eksistens.