Uddannelsesvejledning

Vejledningen er stærkt forankret på Efterskolen Østergård, som har til hensigt til at fremme den enkeltes afsæt for det videre uddannelsesforløb og bidrage til at skabe bevægelse og udvikling ved at udvide den unges perspektiv.

Vejledningen tager altid afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og ønsker og beror sig derfor på at afdække den enkeltes uddannelsesmuligheder på sigt. Igennem et grundigt vejledningsarbejde vurderes det, hvilke vejledningsaktiviteter som vil gavne den enkelte. Vi arbejder med udgangspunkt i tilgangen ”karrierelæring”, som har til formål at udfolde elevernes læringserfaringer, vække nysgerrighed og positivt udfordre elevernes forestillinger om uddannelse og job.

Efterskolen Østergård har som målsætning at arbejde med de personlige, sociale, faglige og praksisfaglige evner, som indgår i udarbejdelsen af uddannelsesplanerne og statusbeskrivelserne. Vi retter henvendelse til sagsbehandlere i hjemkommunen og koordinere vejledningen, mens eleven opholder sig på Efterskolen
Østergård.

I er altid meget velkomne til at kontakte vejledningen:

Faglig viceforstander og vejleder Heidi Petersen på 20535050 / [email protected]
Vejleder Liv Saul på 81825052 / [email protected]

Heidi Petersen
Vejleder og viceforstander

Liv Saul
Vejleder