Slusen

Slusen henvender sig til den gruppe af unge, som har ønsket og motivationen for at komme på en efterskole, men som ligger i en gråzone af, hvad de nuværende efterskoleforløb kan tilgodese. Der tænkes her på en gruppe, som det i dag er både vanskeligt og økonomitungt at indsluse i boformer uden for hjemmet. Ofte kæmper denne elevgruppe med svære sociale, kommunikative og opmærksomhedsrelaterede udviklings-problematikker. Slusens formål er at sikre et meningsfuldt tilbud til disse unge mennesker, under en mere hensyntagende ramme. Et års ophold på en efterskole under skærmede rammer, vil være et vigtigt element i en faseopbygget overgang til voksenlivet, for denne gruppe.