Rygepolitik

Rygning og brug af andre tobaksprodukter som snus, e-cigaretter mv. er som bekendt skadelig for sundheden for både ryger og omgivelser og er stærkt vanedannende. Dermed står rygning, snus, e-cigaretter og lignende i modsætning til skolens ønske om at inspirere til en sund livsstil, samt til ansvarlighed for sig selv og andre i omgivelserne.

Lovgivningen i dag foreskriver, at man skal være 18 år for at købe tobak, hvilket er et samfundsmæssigt signal om, at det at ryge er et valg, man skal være myndig for at kunne træffe. Skolen tilslutter sig denne holdning og er dermed en røgfri skole. Det er derfor ikke muligt at være ryger, mens man er elev hos os.

Rygning er vejen til uhensigtsmæssige fællesskaber
Når unge starter med at ryge, er det som regel af sociale årsager og det kan være den største forhindring for et rygestop. Det bliver hurtigt en let adgangsbillet til nogle sociale fællesskaber og kan derfor blive det fælles tredje at samles omkring. Vi har derfor en tydelig holdning til rygning, snus mv og gør alt hvad vi kan for at skabe en kultur, hvor andre fællesskaber prioriteres og støttes.

Rygning som “selvmedicinering”
Rygningen er et middel til at dæmpe symptomer på noget andet som er svært, er det yderst vigtigt, at I får talt med os om, hvad dette andet er, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan vi bedst hjælper og støtter eleven, og om et ophold på en røgfri efterskole i givet fald er det mest optimale. Det er nemlig ikke en mulighed at være ryger på Østergård.

Til eleverne:
Som elev på Efterskolen Østergård skal du være snus- og røgfri. Forbuddet gælder hele efterskoleopholdet, hvilket er 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen. Det gælder både i skoletiden og i fritiden – på skolens område og andre steder.

Når du er hjemme på weekend eller ferie er det dog dine forældre der bestemmer.
Alle elever informeres om rygepolitikken via optagelsessamtalen ved skoleårets start, og forventes dermed være indforståede med skolens krav om røgfrihed.
Rygning og brug af andre tobaksprodukter tages meget alvorligt på Østergård. Hvis vi opdager, at de er i brug, vil der straks blive indkaldt til samtale med dig og dine forældre

Overtrædelse af rygeforbuddet kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning.

Til forældrene:
Det er hel afgørende, at I som forældre bakker op omkring Østergårds forbud mod rygning, snus mv. Det er desværre uholdbart at forestille sig at jeres unge menneske har overskud til at stoppe med at ryge, den dag, de starter på efterskole. Så nemt går det desværre sjældent. Husk også, at det er jeres pligt at informere os, hvis I har mistanke om, at jeres barn ryger på efterskolen. Elevers rygning er altid forældrenes ansvar – og I kan regne med at vi omvendt kontakter jer, hvis vi har begrundet mistanke, så vi i fællesskab kan handle på det.

For besøgende og ansatte:
Efterskolen Østergård følger gældende lov om rygeforbud, som betyder, at det ikke er tilladt at ryge på skolens områder, hverken inde eller udenfor. E-cigaretter, snus og lignende tobaksprodukter ligestilles med almindelige cigaretter.

Rygeforbuddet er gældende for personale, forældre og skolens øvrige gæster.