EFTERSKOLEN ØSTERGÅRD

SAMMEN ER VI STÆRKERE!

Forside2023-09-25T09:49:58+02:00

Samlet særligt undervisningstilbud.  Godkendt af undervisningsministeriet til undervisning af elever med særlige behov

En RIGTIG efterskole

Vi er en rigtig efterskole, med alt hvad dertil hører af højskoletraditioner og ungdomsliv. Vi tror på fællesskabets kraft og udviklingspotentiale og vægter arbejdet med elevernes sociale kompetencer højt.

Efterskolen Østergård er en specialefterskole, som henvender sig til unge med et særligt undervisningsbehov grundet i boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder. Vores elever har ofte særlige behov, som vi er specialiserede i at møde, herunder diagnoser inden for autismespektret, ADHD, ADD og/eller andre generelle indlæringsvanskeligheder. På Østergård lægger vi vægt på et ligeværdigt og anerkendende miljø, der giver eleverne muligheder for at få venner og succesfyldte oplevelser. Medarbejdere og elever viser interesse og hensynsfuldhed overfor hinanden, men vi stiller samtidig krav til den enkeltes egen indsats for at bidrage til fællesskabet. Vi skaber sammen de bedst tænkelige forudsætninger for, at vores elever kan blive den bedste udgave af sig selv. På Østergård vægtes skolens fællesskab højt, for sammen er vi stærkere!

Grøn linje

Fra jord til bord

Krea

Kreativitet

Køkken

Fra jord til bord

Musik

Lys lyd instrumenter og sang

Hest

Heste pleje og ridning

Sport

Sport og fysisk aktivitet

LEVENDE VÆRDIER

RESPEKT – TRYGHED – ANSVAR – LIGEVÆRD 

Efterskolen Østergård ligger midt i den skønne natur på Sydsjælland. Vi har et stort, smukt udendørsareal og mange fine bygninger til vores disposition. Dette benytter vi os til fulde af, både i forbindelse med undervisning og vores daglige samvær med eleverne. Det er vigtigt for os, at vores værdigrundlag og formål udmøntes i praksis. Vores værdier skal være tæt forbundne med den dagligdag, hvori de er opstået og må aldrig blive flotte, men betydningsløse, ord. Værdierne skal give liv og mening til vores hverdag og afspejle virkelighedens Østergård. 

Sådan arbejder vi med vores værdier:

På Efterskolen Østergård forventer vi, at alle agerer respektfuldt i enhver sammenhæng, herunder elever, forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartnere. Ofte starter respekten for hinanden i sproget og den tone vi bruger, når vi taler til og om hinanden. Respekt handler også om at acceptere hinandens forskelligheder og lære, at forstå at vi reagerer forskelligt, når vi er pressede. På Østergård arbejder vi konkret med dette via løbende samtaler med vores elever og ved at følge op på konflikter på en konstruktiv måde. Østergårds personale er uddannede til at møde vores elever i øjenhøjde og med afsæt i vores pædagogiske tilgang.

For at vores elever kan føle sig trygge, fordrer det, at de har tillid til de voksne på Østergård. Vi skaber tillid ved at arbejde målrettet med relationsdannelse, yde omsorg og finde tid til både de hyggelige og de svære samtaler. Sideløbende arbejdes der med elevernes indbyrdes relationsdannelse, herunder forståelse for de sociale spilleregler og det sociale samvær, som kendetegner ungdomslivet på Østergård. Elevernes hverdag er derudover forudsigelig og tryg, fordi den er tydeligt struktureret. Se skema.

Når eleverne er i Østergårds varetægt, så har de voksne på Østergård det overordnede ansvar for elevernes personlige, sociale og faglige udvikling, samt for deres generelle trivsel. Vi har derudover ansvar for skolens omdømme, resultater, udvikling og professionelle niveau. Dog forventer vi også at forældre tager et medansvar, og at vores elever lærer at tage et medansvar.

På Østergård er alle værdifulde og uundværlige – vi har brug for hinanden! For os betyder ligeværd, at vi møder hinanden i øjenhøjde, med respekt og tillid. Vi har fokus på relationsdannelse, således at vi kan dosere undervisning og udfordringer helt rigtigt, for hver enkelt elev. Vi praktiserer elevinddragelse, i det omfang eleven er i stand til at magte opgaven, og de valg der ofte er forbundne hermed.

Tiltag på Østergård

Traktorkørekort

Kompetencegivende traktorkørekort

Esport

2 gange om ugen

Slusen

Vellykket overgang fra folkeskole til ungdomsliv

Nyheder

SAMMEN ER VI STÆRKERE!

Kommende begivenheder

Book elevbesøg

Vi holder løbende besøgseftermiddage på udvalgte dage.

Tilmelding sker ved henvendelse til kontoret på tlf. 55 39 61 30 eller tryk på knappen nedenfor, og vi kontakter jer.

    Go to Top