Hverdagens opgaver

På Østergård hjælpes vi ad med hverdagens opgaver. Opgaver som køkkentjans og rengøringstjans er derfor en naturlig del af efterskolelivet, og vi forventer, at vores elever passer de tjanser, som de får tildelt og møder op til tiden. 

Ved måltiderne i spisesalen sidder vores elever sammen i slotte. Når vi er færdige med at spise, hjælpes alle ved bordet ad med at samle tallerkner, bestik og glas sammen og samle det for enden af bordet. Ved hvert bord er der en bordformand, som efterfølgende sørger for at stille det beskidte service på afrydningsbordet, vandkander bliver båret ud, bordet tørret af og opvasken kørt ud i køkkenet. Eleverne skiftes til at være bordformand en uge ad gangen.  

Alle elever har flere gange om året køkkentjans af en uges varighed. Køkkentjanserne hjælper med opvasken efter morgenmad og frokost, samt forberedelsen af aftensmaden og oprydning/opvask bagefter.

Eleverne har også nogle gange om året rengøringstjans, udover den daglige rengøringstjans i slottene. Her hjælper de skolens rengøringsansvarlige med generel oprydning og rengøring af fællesområder og toiletter. De støvsuger, tørrer overflader af, tømmer skraldespande og sørger for at der er rent på fællestoiletterne.   

Hjemme på slottet er vores elever fælles om at holde rummene rene og ryddeligeKontaktlærerene hjælper og vejleder eleverne med rengøring og oprydning således at de i løbet af skoleåret lærer at løse disse opgaver så selvstændigt som muligt.  

I hverdagen passer og fodrer Grøn linje Østergårds mange dyr, men i weekenden deltager eleverne, som bliver på skolen, i denne opgave. Fodringstjansen indebærer, at man en gang om dagen går rundt til alle vores dyr, holder øje med, om de har det godt og sørger for, at de har mad, vand og rent underlag.