Linjer

Den primære undervisning på Østergård er opdelt i fire linjer: Performance, Landbrug og livsstil, Køkken og Studie. Der undervises dagligt på den valgte linje, hvor du vil have mulighed for at vælge mellem forskellige linjefag – hver med sit eget særlige tema. Du vælger linje for et halvt år agangen, på den måde kan du nå at prøve to forskellige linjer i løbet af dit efterskoleår 

Hvis du går på studielinjens prøvehold og ønsker afgangsprøver, så vil det oftest være nødvendigt, at du går på studielinjen hele året. På de andre tre linjer vil du modtage undervisning i dansk og matematik to gange om ugen, med det formål at vedligeholde dine kompetencer i fagene.   

Landbrug og livsstil

Fra jord til bord

Køkken

Fra jord til bord

Performance

Musik, kreativitet og drama

Studie

Udviklende studiemiljø