Mit hjem er mit slot

Det er utrolig vigtigt, at vores elever er trygge i deres boliger på Østergård. Med udgangspunkt i tanken om at ”mit hjem er mit slot”, har alle vores elevboliger slotsnavne, såsom Liselund, Kronborg og Næsgård. Slottene danner rammen omkring det lille fællesskab, den lille gruppe elever, som sammen skal skabe en god rutine for hverdagen. Hvert slot har egne kontaktlærere, som har deres daglige gang på slottet, og som støtter og hjælper eleverne med at bo sammen, med alt hvad det indebærer i forhold til at få hverdagen til at fungere. Der er forskel på, hvor mange værelser der er på slottene, der kan bo mellem 6 og 10 elever på hvert slot.