Grøn linje

Oplev praksisnær undervisning tæt på dyr og natur

På den grønne linje får du positive oplevelser med landbrug og en god forståelse for plantedyrkning og dyr. På Efterskolen Østergård har vi blandt andet heste, grise, køer, får, høns og kaniner. Som elev er du med til at passe skolens mange dyr, og du skal derfor både fodre, muge ud, reparere hegn og meget andet. Vi har også marker med grøntsager, et stort drivhus og vores egne bistader. 

Undervisningen på den grønne linje er praksisnær, og du lærer at arbejde efter princippet ”fra jord til bord”. I praksis betyder det, at du skal kunne følge med fra et frø sættes i jorden til produktet tilberedes i skolens køkken.

Vi er i stalden, fodrer, håndterer og passer de forskellige dyr, landbrugsdyr som kæledyr. Her vil du lære en masse om dyrenes adfærd og behov. Vi benytter også skolens egen mark og drivhus til dyrkning af afgrøder, frugter og grøntsager. Vi høster, og du lærer begrebet ”Fra jord til bord” at kende, fordi alle produkterne, fra dyr til frugt og grønt, leveres til skolens køkken. Årets gang på skolens landbrug og gartneri er en vigtig grundsten i undervisningen. Du vil komme til at bruge almindelige håndværktøj og redskaber samt være med til at vedligeholde skolens maskiner.

Vi starter et nyt projekt op med at holde bier og dermed producere honning selv. Vi arbejder med pasning af bier, både teoretisk og i praksis, og vi slynger og efterbehandler honningen. Til slut vil den blive klargjort og solgt på vores julemarked.

Traktorkørekort

Vi kan tilbyde dig muligheden for at tage kompetencegivende traktorkørekort. Vi har lavet en aftale med en dygtig kørelærer, som kommer og underviser dig her på Østergård. Du skal være fyldt 16 år, for at deltage og der skal være mindst 4 elever der deltager, før vi opretter et hold. Når du har traktorkørekort, må du benytte skolens maskiner, såsom havetraktor, græsslåmaskine mv. Der vil være brugerbetaling på traktorkørekortet.

Hestehold er andet end kun ridning, og eleverne får undervejs i forløbet gennemgået hestens røgt og pleje, vedligeholdelse af udstyr og hegns- og fold pleje. Ridning er et tilvalg til Landbrug og livsstil, hvor både nye og erfarne ryttere har det sjovt og lærer en masse om heste. Vi har stor fokus på sikkerhed i omgangen med hestene. Vi arbejder med hestens kropssprog, og hvordan vi bliver bedre til at kommunikere med dem. Vi rider dressur, springer, laver ”horsemanship” og leger med hestene.

Sammen holder vi stalden ren og lærer, hvordan heste fodres for at opnå den rette trivsel. I hestestalden har eleverne mulighed for at koncentrere sig om hesteholdet, som består af nogle godmodige skoleheste på forskellige rideniveauer. Hestenes seletøj lærer vi også at vedligeholde, og mens vi pudser det, så har vi nogle dejlige timer med gode hestesnakke.

Vi planlægger et lille stævne fra start til slut, hvor eleverne får mulighed for at vise deres ridefærdigheder.

Motion, bevægelse og sundhed og 3 vigtige nøgleord som udgør livsstilslinjen, og som eleverne kan tage med senere i livet. Vi har idræt på skemaet ugentligt, hvor vi fortrinsvis arbejder med motionsformer, der får pulsen op og får os til at grine en hel masse sammen. Vi benytter os meget af den dejlige natur omkring os, hvor vi går ture i skoven og følger årstidernes gang og forandring. Vi tilstræber også, at vi i perioder tager ud af huset og går i motionscenter.

Vi arbejder med, at eleverne får en forståelse af begrebet ”Fra jord til bord”, og lader dem deltage aktivt i processen om afgrødernes vej fra muld til tallerken. Vi laver mange madeksperimenter ud fra vores egne produkter, og vi prioriterer at følge vores hjemmelavede produkter fra jord til bord.

I løbet af året besøger vi landbrug og forskellige lokale seværdigheder, og der skal naturligvis også være tid til at passe og hygge med vores dyr.

Vi hylder den gode, danske mad lavet af kvalitetsråvarer med fokus på sund kost og ernæring. 

Vi går i køkkenet med eleverne og underviser dem i princippet ”Fra jord til bord”. Undervisningen består blandt andet i kendskab til råvarens vej fra dyrkning til retten står færdig på tallerkenenklar til spisning. Eleverne lærer herigennem om: råvarekendskab, køkkenhygiejne samt madlavning og tilsmagning. Eleverne får lov til at prøve en arbejdsplads ”i den virkelige verden” med brug af køkkenmaskiner mm.