Grøn linje

Oplev praksisnær undervisning tæt på dyr og natur

På Grøn linje får du positive oplevelser med landbrug og en god forståelse for plantedyrkning og dyr. På Efterskolen Østergård har vi blandt andet heste, grise, køer, geder, får, høns og kaniner. Som elev er du med til at passe skolens mange dyr, og du skal derfor både fodre, muge ud, reparere hegn og meget andet. Vi har også urtehaver med grøntsager, et stort drivhus og vores egne bistader.

Undervisningen på Grøn linje er praksisnær, og du lærer at arbejde efter princippet ”fra jord til bord”. I praksis betyder det, at du skal kunne følge med fra et frø sættes i jorden til produktet tilberedes i skolens køkken.

I løbet af året besøger vi landbrug og forskellige lokale seværdigheder, og eleverne er også med til at hente foder og ordne andre praktiske gøremål udenfor skolen.

Vi er i stalden, fodrer, håndterer og passer de forskellige dyr, landbrugsdyr som kæledyr. Her vil du lære en masse om dyrenes adfærd og behov. Vi benytter også skolens egen urtehave og drivhus til dyrkning af afgrøder, frugter og grøntsager. Vi høster, og du lærer begrebet ”Fra jord til bord” at kende, fordi alle produkterne, fra dyr til frugt og grønt, leveres til skolens køkken. Årets gang på skolens landbrug og gartneri er en vigtig grundsten i undervisningen. Du vil komme til at bruge almindelige håndværktøj og redskaber samt være med til at vedligeholde skolens maskiner.

Vi har bistader og du kan lære hvordan man holder bier og dermed producerer honning selv. Vi arbejder med pasning af bier, både teoretisk og i praksis, og vi slynger og efterbehandler honningen. Til slut vil den blive klargjort og solgt på vores julemarked.

På Østergård forsøger vi at producere kød af god kvalitet og med fokus på dyrevelfærd. Der er masser af liv rundt omkring på skolen, gederne på Sneglehøjen, kattene der kræver kontakt, kaninerne, fårene, kyllingerne, køerne eller grisene.  Alle de dyr der indgår i skolens produktion skal passes og plejes. Eleverne er med til dagligt at pleje og fodre, men også hygge og sørge for det der skal til for at vores dyr trives. Eleverne får et naturligt forhold til dyr som indgår i landbrug. Det kan også godt være at gå tur med dem i snor rundt på skolen, eller være at smøre grisene ind i mudder så de ikke bliver solskoldet, og så alligevel nyde en god flæskestegssandwich.

På Grøn linje vedligeholder vi maskiner, så vel som hegn og andet der er landbrugsrelevant. Desuden øver vi brugen af værktøj, blandt andet ved produktion til vores julemarked.  Når vi bygger bokse til dyrene eller der skal være midlertidige folde, kræver det noget praktisk arbejde.

Vi hylder den gode, danske mad lavet af kvalitetsråvarer med fokus på sund kost og ernæring. 

Vi samarbejder med køkkenet og eleverne får indblik i princippet ”Fra jord til bord”. Undervisningen består blandt andet i kendskab til råvarens vej fra dyrkning til den når køkkenet. Grøn linje er med til i samarbejdet med køkkenet at planlægge hvad der skal /kan dyrkes på skolens områder.