Bestyrelse og skolekreds

I arbejdet med vores unge elever har Efterskolen Østergård brug for al den støtte den kan få. Bestyrelsen har behov for en engageret skolekreds, som bidrager til fortsat fornyelse og variation i bestyrelsesarbejdet. Skolekredsen mødes til den årlige generalforsamling, hvor skolens drift og regnskab godkendes.  

Bestyrelsen vælges blandt skolekredsens medlemmer på den årlige generalforsamling i skolekredsen. Bestyrelsen er sammensat af fagfolk indenfor skoleverdenen, erhvervsfolk samt nuværende og tidligere forældre, der alle via skolekredsen ønsker, at skabe de bedste rammer for skolens drift og udvikling. Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i skolens vedtægter og værdigrundlag. Efterskolen Østergård opfordrer alle nye forældre, pårørende og andre med interesse for skolen til at melde sig ind i skolekredsen, for derigennem at præge skolens hverdag og udvikling. Kontingent for et medlemskab i Østergårds skolekreds koster 50 kroner om året. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.   

Meld dig ind i skolekredsen her: [email protected]

Søren Dysted
Bestyrelses formand