Liv og lær

Hver torsdag har du sammen med dit slot undervisning med dine kontaktlærere i Liv og Lær. Her arbejder vi på at du bliver bedre til at indgå og agere i det lille fællesskab som dit slot er.

Faget er struktureret som et ”husmøde” hvor elevernes fællesskab og trivsel er i fokus og der målrettet arbejdes med at støtte eleverne i en selvstændighedsproces, hvor de oplever at i stigende grad kunne klare dagens udfordringer, indgå i ungdomslivets sociale relationer og arbejde med egne tanker.

Vi arbejder blandt andet med mentaliseringprogrammet ”robusthed”, og dels arbejdet med relationelle kompetencer, det forpligtende fællesskab og sociale spilleregler. I forhold til robusthed arbejdes der både med teori og konkrete materialer og der lægges vægt på at eleverne opnår forståelse for, hvordan hjernen reagerer på frygt, manglende søvn, pres mv. Undervisningen tilrettelægges således at eleverne udvikler sig på følgende områder:
– Sociale og relationelle kompetencer
– Konfliktløsning
– Det forpligtende fællesskab
– Forståelse for teenager-hjernens reaktioner på forskellige situationer, søvn, frygt mv
– Mobning
– Mentaliseringsværktøjer fra programmet ”robusthed”
– Kærestekursus
– Venskabskurser
– Kommunikation
– Selvværd, selvtillid og tiltro til egne evner

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og kompetencer, der
sætter dem i stand til at indgå og navigere i et forpligtende fællesskab, samt påbegynde og udvikle
elevernes mentaliseringsevner, herunder forståelse for egne reaktioner og tanker. Det lille
fællesskab i husene betragtes her som en tryg øvebane, hvor eleverne træner færdigheder der i første
omgang bygger bro til det store fællesskab på skolen og på sigt bygger bro til at kunne indgå på en
fremtidig uddannelsesinstitution eller arbejdsplads.

Vi arbejder med en ressource fokuseret tilgang med henblik på at
styrke elevernes mestringsoplevelser for hermed at opbygge deres selvtillid og selvværd.