Kontaktlærere

Alle elever har behov for en omsorgsperson til at vejlede og hjælpe omkring praktiske gøremål, sociale relationer og personlige forhold. Alle vores elevboliger har derfor deres egne kontaktlærere, som har deres daglige gang i slottene. Meget af det kontaktlæreren hjælper og støtter vores elever med, er tidligere blevet varetaget af forældrene. Kontaktlærerne medvirker til og støtter eleverne i at blive mere selvhjulpne og selvstændige, således at de med tiden selv vil kunne klare en hverdag på egen hånd. Konkret vejleder kontaktlærerne vores elever omkring:

  • Praktiske gøremål: Orden på værelset og personlige ting såsom tøjvask, hjemrejse og økonomi.  

  • Sociale relationerAdfærd, omgangstone, spisesituation, venskaber og konflikthåndtering 

  • Personlige forhold: Hygiejne, kærester, kost, motion og seksualundervisning.