Visitationsproces

Hvis du vil være elev på Efterskolen Østergård skal du igennem den visitationsproces der beskrives nedenfor. Det hele starter med et besøg på skolen, og generelt kan vi kun opfordre til, at man besøger og undersøger flere efterskolemuligheder. Det afgørende er, at den potentielle elev selv har lyst til at være på den skole der i sidste ende bliver valgt.

Besøgseftermiddag/aften:
En besøgseftermiddag/aften består af et oplæg af skolens forstander og derefter en rundvisning af et par af vores skønne elever. Eleverne er de bedste ambassadører for skolen og det er ofte med en vis stolthed, at vores fine skole vises frem. I forbindelse med forstanderens oplæg, er der mulighed for at stille alle de spørgsmål, der melder sig undervejs

Efter endt rundvisning sendes I hjem for at mærke efter, om vi nu er det rigtige tilbud til jeres barn. I får naturligvis alle relevante ansøgningsdokumenter med hjem.

Fremsendelse af relevant dokumentation:
Hvis eleven fortsat er interesseret i at blive optaget på Østergård efter endt besøgseftermiddag, beder vi jer om at gøre følgende:

 • Send ansøgningsskema og relevante dokumenter omkring eleven (PPV, skoleudtalelse mv)
 • På baggrund af  den tilsendte dokumentation, foretager vi en målgruppevurdering og vender tilbage til jer for booking af en eventuel visitationssamtale

Visitationssamtalen:
Efter en grundig visitationssamtale vil I få endelig besked på om eleven tilbydes en plads på Østergård. Ved samtalen udarbejdes elevens mål for specialundervisning.  

Indmeldelse:
Visitationsprocessen afsluttes ved, at skolekontrakten underskrives og der indbetales et indmeldelsesgebyr på 2.000 kr. Eventuel kommunal bevilling på opholdet tilsendes Østergård.
Herefter er eleven nu endeligt optaget. 

Forældresamarbejdet

På Efterskolen Østergård vægter vi forældresamarbejdet højtEleverne opfanger omgående, hvis der ikke er enighed mellem efterskoleskole og hjem. Derfor er det gode, tætte forældresamarbejde helt afgørende for elevernes trivsel og generelle udvikling, og for vores mulighed for at hjælpe vores elever bedst muligt gennem de skrøbelige, svære teenageår med alt, hvad deraf følger, oveni det savn, der opstår, når man er væk hjemmefra. 

Vi forventer af dig som forælder:

 • at du samarbejder med efterskolen, herunder holder dig orienteret i Viggo
 • at du bakker op omkring efterskolens regler og opfordrer den unge til at følge dem
 • at du orienterer skolen om væsentlige behov af betydning for elevens trivsel, herunder: 
  • faglige og personlige udfordringer
  • sociale behov
  • vigtige familiære hændelser
  • særlige hensyn, som skolen skal tage
    

Hverdagens regler:

 • Når eleverne går i seng, afleveres alle former for elektronik, herunder telefoner, iPads, computere og lignende i dertil indrettede skabe.
  Har eleven behov for musik i ørerne, når han/hun skal sove, opfordrer vi til, at der medbringes en iPod/MP3-afspiller hjemmefra. Husk, at I selv skal sørge for, at der er downloadet musik.

 • Efterskolen Østergård er en røg-/og rusfri skole og der kan ikke laves særlige aftaler omkring dette. Vi accepterer ikke rygning, alkohol eller andre former for rusmidler på Østergård. Overholder eleven ikke denne regel, så vil hjemmet omgående blive kontaktet, og det kan i yderste konsekvens kan medføre, at eleven ikke kan blive på Østergård.

 • Alle elever forventes at deltage i de opgaver som er en del af et efterskoleophold, herunder køkkentjans, rengøringstjans, oprydning og rengøring i eget hus, mv.

 • Alle elever har mødepligt til samlinger, måltider, undervisning medmindre andet er aftalt.