Besøg

Et besøg på skolen består af en rundvisning af et par elever og derefter en samtale med vores forstander eller vejleder. Eleverne er de bedste ambassadører for skolen og det er ofte med en vis stolthed at vores fine skole vises frem. 

Ved den efterfølgende samtale er der mulighed for at stille alle de spørgsmål, der melder sig undervejsHer bliver vi lidt klogere på jeres barn og I får information om skolens dagligdag og tilbud. Herefter sendes I hjem for at mærke efter, om vi nu er det rigtige tilbud til jeres barn. Indmeldelsespapirerne kan efterfølgende sendes til skolen på sikker mail. 

Forældresamarbejdet

På Efterskolen Østergård vægter vi forældresamarbejdet højtEleverne opfanger omgående, hvis der ikke er enighed mellem efterskoleskole og hjem. Derfor er det gode, tætte forældresamarbejde helt afgørende for elevernes trivsel og generelle udvikling, og for vores mulighed for at hjælpe vores elever bedst muligt gennem de skrøbelige, svære teenageår med alt, hvad deraf følger, oveni det savn, der opstår, når man er væk hjemmefra. 

Vi forventer af dig som forælder:

 • at du samarbejder med efterskolen, herunder holder dig orienteret i Viggo
 • at du bakker op omkring efterskolens regler og opfordrer den unge til at følge dem
 • at du orienterer skolen om væsentlige behov af betydning for elevens trivsel, herunder: 
  • faglige og personlige udfordringer
  • sociale behov
  • vigtige familiære hændelser
  • særlige hensyn, som skolen skal tage
    

Hverdagens regler:

 • Telefoner, iPads, computere og andre former for IT afleveres, i dertil indrettede skabe, klokken 21.30-22.00 i hverdagen (der er mulighed for opladning inde i skabene.) Når skoledagen er slut, er der samling 15.30 med efterfølgende rengøring i slottene/på værelset. Når denne er godkendt, låses elektronikskabet op. Har eleven behov for musik i ørerne, når de skal sove, eller for at kunne se, hvad klokken er i løbet af skoledagen, så opfordrer vi til, at et vækkeur/armbåndsur og en iPod/MP3-afspiller medbringes hjemmefra.

 • Vi accepterer ikke rygning, alkohol eller andre former for rusmidler på Østergård. Overholder eleven ikke dette krav, så vil hjemmet omgående blive kontaktet, og det kan i yderste konsekvens kan medføre at eleven ikke kan blive på Østergård.

 • Alle elever forventes at deltage i de opgaver som er en del af et efterskoleophold, herunder køkkentjans, rengøringstjans, oprydning og rengøring i eget hus, mv.

 • Alle elever forventes at møde op til morgensamling, spisning og anden servering i spisesalen