Weekend på Østergård

Weekender på Østergård er helt anderledes end hverdagen, og derfor en anden måde at være på efterskole på. Der er stor forskel på, hvor mange der bliver på efterskolen i weekenden, men det er her der kan være mulighed for at sove sammen på tværs af huse og værelser, lave gameraftener, sove længe og meget andet, som der ikke er plads til i hverdagen. Hvilke aktiviteter der udbydes i weekenden, besluttes af de vagter der er på arbejde, og der hænges et program op på skolens opslagstavle senest torsdag aften. Der er ingen begrænsninger på telefon eller anden elektronik i weekenden, dog forventes det fortsat at eleverne deltager i forskellige opgaver, herunder køkkentjans, fordringstjans og rengøringstjans.