Efterskolen Østergård søger dansklærer pr. 1. august 2020

Efterskolen Østergård er en efterskole for elever, der har særlige læringsforudsætninger. Gennem et trygt og struktureret læringsmiljø bidrager vi til, at eleverne udvikler personlige, sociale og faglige kompetencer. Eleverne befinder sig på vidt forskellige faglige niveauer, og vi har derfor brug for dig, der kan facilitere undervisningen for elever på alle niveauer, fra indskolingsniveau til prøveforberedende niveau.

Vi søger en fagligt kompetent dansklærer, som har kendskab til vores målgruppe og derfor har erfaring med at skabe læringsmiljøer, som tilgodeser elevernes differentierede forudsætninger.

Vi leder efter dig, der kan se dig selv i følgende faglige og personlige profil:
• du er uddannet dansklærer, gerne med efter/- videreuddannelse i specialpædagogik
• du er robust og kan se dig selv som danskfaglig tovholder, både i forhold til undervisning af elever og vejledning af kollegaer
• du er i stand til at gøre en stor indsat for at opbygge den danskfaglige profil på Østergård
• du er vant til at dokumentere, opstille mål, lave indsatsbeskrivelser og evaluere
• du er god til at arbejde ressourceorienteret og med en anerkendende pædagogik. Du er optaget af læringsstrategier, og du har lyst til løbende at udvikle dig, så du kan imødekomme elevernes behov
• du kan inddrage og anvende it-kompenserende hjælpemidler i undervisningen

Foruden den danskfaglige del af stillingen, skal du varetage kontaktlærerfunktion med alt hvad det indebærer, herunder dokumentation, aftenvagt, pædagogisk tilrettelagt samvær, tilsyn med eleverne, forældrekontakt mv. Generelt er fleksibilitet afgørende, når du skal indgå i efterskolens forpligtende fællesskab.

Vi tilbyder en spændende og rummelig arbejdsplads, hvor du har mulighed for at sætte dit præg på det daglige arbejde og medvirke til at udvikle den danskfaglige profil i tæt samarbejde med Østergårds andre engagerede medarbejdere. Du indgår i forskellige læringsfællesskaber for løbende at have mulighed for at sparre og kvalificere udviklingen, både i forhold til rollen kontaktlærer og dansk faglærer.

Stillingen er på fuldtid og ansættelse sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og LC.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte
Forstander Eva Gamborg Nielsen på telefon 5539 6130.

Ansøgningen inkl. udtalelser mv. skal være os i hænde senest fredag den 29. maj kl. 12.00 og stiles til Forstander Eva Gamborg Nielsen på mail: [email protected].
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 9. juni.