Performance

Performance er en kreativ, musisk og dramabaseret linje. Undervisning i traditionelle fag som musik, drama, filmkundskab, billedkunst og design vil være en del af faget, men fusioneret og nytænkt. Undervisningen på performancelinjen skal være med til at fremme elevernes selvtillid, og derved styrke dem socialt. Eleverne vil lære at være en del af en større sammenhæng og at alle kan bidrage med noget, men også at alles rolle er vigtig for at opnå det fælles mål.  

Vi arbejder med designprocessen fra ide til færdigt produkt.

Vi søger inspiration i livet og hverdagen, og giver eleverne kendskab til formålet med de forskellige værktøjer og metoder. Vi er med til, at opdrage og danne eleverne i hverdagen og til at udvide deres horisont gennem bl.a. kulturelle oplevelser som teater, film og kunst.

Vi vil arbejde med formgivning i mange materialer. Tegne, male, sy i hånden og på maskine, lime, klippe, måle, veje, modellere mm.

Her arbejder vi med lyd og medier med fokus på lydproduktion, video- & billed-produktion samt afvikling af live-lyd og lys. Har man altid haft lyst til at lære mere om, hvordan de moderne medier fungerer, så er der mulighed for det. Linjefaget henvender sig især til elever med et behov for at fordybe sig i en lille gruppe.

Der vil være fokus på at forstå og skabe æstetiske processer på så enkel en måde som muligt, så eleven kan præsentere ide og udtryk i forhold til målgruppe og budskab.

I musik- og dramafaget styrker vi elevens kropsbevidsthed og udtryk.

Eleven skal arbejde med formidling af budskaber i forskellige udtryk og kommunikationsformer. Vi vil arbejde med kropssprog, koordination, koreografi, dynamik, fantasi og observation. I faget vil vi arbejde med samspil og egne færdigheder. I samarbejdet vil vi lære at overskride egne grænser i et trygt, forpligtigende fællesskab.