Efterskolen Østergård søger en pædagog på fuld tid pr. 1. februar 2020

Efterskolen Østergård er en specialefterskole som henvender sig til 14-18-årige unge med særligt undervisningsbehov, begrundet i boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder.

I dette skoleår er der startet et nyt projekt op, kaldet ”Slusen”. Slusen henvender sig til den gruppe af unge, som har et ønske og en motivation for at komme på en efterskole, men som ligger i en gråzone af, hvad de nuværende efterskoleforløb kan tilgodese. Slusens formål er at sikre et meningsfuldt tilbud til disse unge mennesker, under mere hensyntagende rammer.

Du vil blive en del af et team, hvor der stadig er mulighed for at præge den pædagogiske retning, da projektet stadig er nyt og under opbygning. Slusen rummer plads til 8 unikke individer, som hver har deres problematikker og som behandles individuelt, men altid med deres ressourcer som stærkeste medspiller.

Efterskolen Østergård er i vækst, og vi søger derfor en pædagog på 37 timer der:

  • Er uddannet pædagog, gerne med efteruddannelse og/eller erfaring indenfor specialpædagogik
  • Har indgående viden om og erfaring med at arbejde med unge med diagnoser indenfor AST
  • Har kompetencer til at skabe ro og struktur i et bolig– og læringsmiljø for de unge der bor i Slusen
  • Kan have svingende arbejdstider og være fleksibel – der er fortrinsvis tale om eftermiddags- og aftenarbejde
  • Er fagligt dygtig og kan formulere sig på skrift
  • Formår at forbinde teori og praksis og foretage observationer der danner pædagogisk grundlag i arbejdet med de unge
  • Er ansvarsbevidst og samarbejdsvillig
  • Formår at sætte de unges ressourcer i spil
  • Gennem faglig viden og erfaring bidrager til at kvalificere teamet omkring Slusen

Vigtigst af alt, er at vi får en pædagog der vil de unge, og gerne vil gå langt for at nå deres mål.

Vi modtager gerne besøg, men aftal gerne dette i forvejen med husets pædagog Majbritt Flintberg mail: mf@oe42.dk.

Læs mere på efterskolenoestergaard.dk eller ring til forstander Eva Gamborg på tlf. 55396130.

Stillingen er på fuldtid og ansættelse sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgningen inkl. udtalelser mv. skal være os i hænde senest torsdag den 12. december kl. 12.00 og stiles til Forstander Eva Gamborg Nielsen på mail: kontor@oe42.dk. Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 16. og tirsdag den 17. december.