Efterskolen Østergård søger vejleder pr. 1. august 2020

Tilgangen til vores specialefterskole er stigende, og derfor søger vi en dygtig vejleder, som kan indgå i udviklingen af vores vejledningspraksis og som brænder for at skabe de bedste muligheder for vores skrøbelige unge mennesker.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af følgende:

 • Udarbejdelse af statusbeskrivelser
 • Foretage uddannelsesparathedsvurderinger
 • Iværksætte praktikforløb, herunder for- og efterbehandling
 • Afholde individuelle – og gruppesamtaler
 • Undervise i det obligatoriske fag ”Vejledning og praktik”
 • Samarbejde med eksterne medarbejdere, forældre og kommunale forvaltninger
 • Deltage i statusmøder, teammøder m.v. og generelt bidrage til en helhedsorienteret vejledningsindsats

Du vil som vejleder være med til at opbygge en vejledningspraksis, som fortsat er ved at tage form og vil indgå i daglig sparring med skolens vejledningskoordinator. Vi søger dig, som har erfaring med målgruppen og som gennem en ressourcefokuseret tilgang arbejder for at øge elevernes deltagelsesmuligheder.

Vi ønsker af dig:

 • Du er fagligt engageret og er indstillet på at arbejde for den pædagogiske linje som er lagt
 • Du er relationskompetent og kan udvise pædagogisk overblik i vejledningen
 • Du har gerne erfaringer med uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning, herunder vejledning inden for det specialiserede område
 • Du kan facilitere individuel- og gruppevejledning med elever, der er udfordret på de personlige, sociale og faglige kompetencer
 • Du er psykisk robust, har humor og er villig til at bruge dig selv menneskeligt og fagligt
 • Du har gode samarbejdsevner, er skriftlig stærk og formår at danne netværk til fx private aktører i forbindelse med praktikforløb

Vi tilbyder en spændende og rummelig arbejdsplads, hvor du har mulighed for at sætte dit præg på det daglige arbejde og medvirke til at udvikle en differentieret og helhedsorienteret vejledning, som kan bidrage til at skabe de bedste betingelser for elevens udviklingspotentialer og fremtidige muligheder.

Stillingen er på fuldtid og ansættelse sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og LC.

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte

Forstander Eva Gamborg Nielsen på telefon 5539 6130

og/eller vejledningskoordinator Kristina Falk-Jensen, tlf. 2053 5050

Ansøgningen inkl. udtalelser mv. skal være os i hænde senest fredag den 29. maj kl. 12.00 og stiles til Forstander Eva Gamborg Nielsen på mail: [email protected].

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 8. juni.