Forsiden

Velkommen til Efterskolen Østergård

- vi forbereder dig til fremtiden

 

Efterskolen Østergård er en praktisk, musisk og kreativ specialefterskole, som ligger centralt på Sydsjælland. Skolen henvender sig til elever mellem 14 og 18 år, der har generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Det er et væsentligt mål at skabe trygge rammer og en tydelig struktur, hvor hver enkelt elev kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

 

På Efterskolen Østergård vægter vi et ligeværdigt og anerkendende miljø, der giver eleverne muligheder for at få venner og succesfyldte oplevelser. Eleverne bliver præsenteret for et samvær med andre elever og medarbejdere, der viser interesse og hensynsfuldhed, men som også stiller krav til den enkeltes egen indsats og initiativ for at bidrage til fællesskabet.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og har et almendannende og personlighedsudviklende sigte. Fra skoleåret 2017/18 tilbyder vi afgangsprøve i dansk og matematik.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller aftale om et besøg.

Efterskolen Østergård - Østergårdstræde 42 - 4735 Mern - CVR 65655012 - Tlf. 5539 6130 - Mail: kontor@oe42.dk